ประเภทกาว

Self Adhesive Vinyl Adhesive Black Color

กาวสีดำ

Self Adhesive Vinyl Adhesive Grey Color

กาวสีเทา

Self Adhesive Vinyl Adhesive White Color

กาวสีใส

ใบสมัคร

ป้ายโฆษณา, โฆษณาสื่อ, แสดงผลหน้าต่างและผนัง, โฆษณารถยนต์, รถหีบห่อ

Self Adhesive Vinyl Application
Self Adhesive Vinyl Application

การพิมพ์

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทตัวทำละลาย, เครื่องพิมพ์ Eco-Solvent inkjet, เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท UV, Latex

กว้าง X ยาว

0.914 / 1.06 / 1.27 / 1.37 / 1.52 MX 50M